28 november 2017

Op 20 december 2017 vindt een NeuroLabNL bijeenkomst plaats in het Muntgebouw in Utrecht. De bijeenkomst richt zich op de actuele ontwikkeling rondom de NWA en wil ook nieuwe ideeën ophalen om vanuit goede inhoud te gaan werken aan kansen voor nieuwe investeringen. Een eerste succes in dit verband is het recent toegekende Startimpulsprogramma: Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren. Wat kunnen we daarvan leren wanneer we met elkaar op zoek gaan naar nieuwe onderwerpen en nieuwe kansen? Het Startimpulsprogramma komt in het plenaire deel aan de orde.

De deelnemers gaan verder ook in kleinere break-outs aan het werk om nieuwe NeuroLabNL onderwerpen te benoemen en uit te diepen. De speerpunten van NeuroLabNL zijn kennis over gedrag, cognitie en hersenwerking inzetten voor onderwijs, sociale veiligheid en gezondheid. Op 20 december gaat de aandacht vooral uit naar op de meer basale kennisontwikkeling die voor de drie toepassingsdomeinen is gevraagd. Daarnaast verdient het onderwerp Gezondheid de aandacht.

Aanmeldingsmogelijkheden zijn nog beperkt voorhanden, de brede gemeenschap is gelukkig al goed gerepresenteerd (organisaties, disciplines, landelijke dekking). Mocht u graag deelnemen, meldt u dan snel aan. U bent van harte welkom, maar vol is vol.

Meer informatie over het programma en aanmelden.