15 september 2017

Eén jaar na de presentatie van het Portfolio voor onderzoek en innovatie is er veel gebeurd binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoog tijd om te reflecteren op het proces en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden, resultaten te delen en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te verkennen. Dat deden we  samen met de vertegenwoordigers van de routes en hun netwerken tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober in Nieuwegein.

Het programma was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. Na afloop bleek er volop inspiratie te zijn om de bestaande routes nog verder tot wasdom te brengen en werd er initiatief genomen om op bepaalde fronten gezamenlijk op te trekken. Het was al met al een zeer inspirerende dag!

Van enkele van de themasessies is verslag gelegd:

Wilt u meer weten over het gehele programma en de aanwezigen op deze conferentie, bekijk dan het programmaboekje en de deelnemerslijst.

Hieronder vindt u een fotoverslag van de dag: