6 december 2017

De vier technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente, Wageningen University & Research), verenigd in de 4TU.Federatie, geven een impuls van 19 miljoen euro (voor de periode 2018-2021) aan voor Nederland essentiële wetenschapsgebieden. Ons land staat aan de vooravond van enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De vier TU’s maken zich sterk om antwoorden te vinden op deze vraagstukken.  

Met het overkoepelende thema ‘High tech for a sustainable future’ wil 4TU bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn. Jonge, talentvolle wetenschappers zullen daarvoor technologische oplossingen creëren en een impuls geven aan de Nederlandse economie. 4TU daagt bedrijfsleven en overheid uit om bij te dragen aan haar initiatief.

Belangrijke thema’s

Ruim 300 wetenschappers van de vier technische universiteiten hebben gereageerd op het verzoek van de 4TU.Federatie om onderzoeksvoorstellen in te dienen binnen ten minste een van de zeven thema’s (voor meer toelichting per thema: zie bijlage):

  • High tech to feed the world. De komende 40 jaar zal de wereldwijde voedselvraag gelijk zijn aan de totale hoeveelheid voedsel die de afgelopen 8000 jaar is geproduceerd. Daarvoor zal het toepassen van hightech systemen, materialen en nieuwe ICT-mogelijkheden in de agrarische en voedselsector nodig zijn.
  • Robotics. Robotica biedt nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, variërend van veroudering tot gezondheid, veiligheid, energie en milieu. Niet alleen voor fabrieken maar ook voor professioneel of huishoudelijk gebruik vormen robots een opkomende markt met sterk groeipotentieel.
  • Sensing Science and Technology. Om geavanceerde robots te ontwikkelen zijn slimmere, goedkopere en betrouwbaarder sensoren nodig in verschillende toepassingsdomeinen, zoals smart industry, health, environment en agro-food.
  • Health & Vitality. Onderzoek naar vitaliteit in brede zin heeft een aanzienlijk potentieel en bestrijkt het complete gezondheidsspectrum. Een van de grootste uitdagingen is het nauwkeurig meten van de gezondheid en het welzijn van een individueel persoon en die toestand vervolgens positief te beïnvloeden.
  • Resilience. In onze complexe en hyperconnected wereld staan we voor enorme uitdagingen; van klimaatverandering tot water- en energiezekerheid, van het beveiligen van complexe voedselketens tot het creëren van leefbare steden met een verhoogde IT-penetratie.
  • Advanced Materials. Materiaalwetenschappers zijn op dit moment in staat om nieuwe materialen te ontwikkelen en daarmee doorbraken te realiseren op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid en economie.
  • Energy Conversion & Storage. Er is onderzoek nodig naar nieuwe vormen van energietransitie en –opslag om de omschakeling naar duurzamere vormen van energie te kunnen ondersteunen.

De zeven thema’s passen naadloos bij de nieuwe focusonderwerpen uit het topsectorenbeleid, de Nationale Wetenschapsagenda en de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals).

Talentvolle wetenschappers

De vier technische universiteiten investeren 19 miljoen euro uit eigen middelen. Deze eigen middelen zijn met name bedoeld om jonge, talentvolle wetenschappers op de genoemde thema’s aan te trekken en daarmee invulling te geven aan de profilering van de technische universiteiten. Prioriteit heeft het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van Tenure Tracks die zowel onderzoek doen als onderwijs verzorgen. Daarmee wordt ook de verbinding tussen onderzoek en onderwijs geborgd. Overheid en bedrijfsleven kunnen structureel en programmatisch bijdragen aan dit initiatief. 4TU gaat graag met hen in gesprek om dit samen vorm te geven.

4TU.Federatie

De TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research hebben veelal dezelfde aanpak in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksbeleid. Het gaat daarbij om het opleiden van innovatieve ingenieurs en het verwerven van middelen om grensverleggend onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij en goed is voor de economische positie van Nederland. De 4TU.Federatie draagt hiermee bij aan het technologisch onderzoek binnen de Nationale Wetenschapsagenda en geeft een impuls aan een nieuw sectorplan Technologie.

 

Bron: 4TU.Federatie