22 oktober 2015
Prijs: €0,-

Op donderdagmiddag 22 oktober organiseert het strategisch thema ‘Instituties voor Open Samenlevingen’ van de Universiteit Utrecht een bijeenkomst “In gesprek met” in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Hier zullenvragenstellers van de wetenschapsagenda, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden bij elkaar komen om verder te praten over hoe we kennis en vragen op het kruisvlak van wetenschap en samenleving samen kunnen oplossen.

Deze “In gesprek met” is extra bijzonder omdat beide voorzitters van de Nationale Wetenschapsagenda, Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, hierbij aanwezig zijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Instituties voor Open Samenlevingen via: 030- 253 1416

PROGRAMMA
13:30 uur – 14:00 uur Ontvangst
14:00 uur – 14:10 uur Welkom door Bas van Bavel
14:20 uur – 14:30 uur Woord van de voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda
14:30 uur – 15:15 uur Eerste ‘In gesprek met’
(kleine rondetafelgesprekken ingedeeld op thema vanuit de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda)
15:15 uur – 15: 40 uur Pauze
15:40 uur – 16:25 uur Tweede ‘In gesprek met’
16:30 uur – 17:00 uur Afsluiting
17:00 uur – 18:00 uur Borrel

Over het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen van Universiteit Utrecht:
Binnen het universitair-brede strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen wordt onderzoek gedaan naar de spelregels van het menselijke verkeer, de instituties. Daarbij gaat het om formele regels, zoals wetten, maar ook informele regels zoals normen, waarden, gewoontes en de bijbehorende netwerken en organisaties. Die maken een open, democratische en gelijkwaardige samenleving mogelijk, of juist niet. Ook bepalen zij in welke mate een samenleving schokken kan opvangen, welvaart kan genereren, duurzaam en toekomstbestendig is.

Locatie:
PAUSHUIZE
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht

Organisator: Universiteit Utrecht, Instituties voor Open Samenlevingen