16 mei 2019
Locatie: TNO (De Uithof), Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht
Website: http://bit.ly/2OYkd8w

De bestaande boekhoud- en accounting praktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. De vraag is of deze voldoende handvatten bieden om te komen tot circulaire waarderingsgrondslagen. Om deze vraag te beantwoorden lijkt het zinnig bestaande grondslagen en concepten kritisch te analyseren op hun (mogelijke) bijdrage aan de circulaire economie, deze waar mogelijk aan te passen en zo nodig nieuwe principes te ontwikkelen. Daaraan gelieerd is de vraag welke nieuwe business- en verdienmodellen nodig zijn om een CE te accommoderen. Niet in de laatste plaats doet zich de vraag voor wat de impact is van de CE als het gaat om belangrijke thema’s zoals kosten efficiënte CO2 reductie, energie- en grondstofbesparing. Het voorstel is om oplossingen voor deze omvangrijke en complexe opgaven te adresseren in een nationaal onderzoeksprogramma. Deze bijeenkomst staat in het teken een dergelijk programma te verkennen.

Aanmelden via: http://bit.ly/2OYkd8w

Organisator: TNO en Radboud Universiteit