30 april 2015
Prijs: €0,-

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda gaan experts van het Maastricht UMC+ in de rubriek ‘In gesprek met…’ in op één van de vragen die zijn gesteld aan de wetenschap. Deze keer gaat oogarts prof. dr. Rudy Nuijts, hoogleraar Hoornvliestransplantatie- en Refractiechirurgie, in op de vraag of grijze staar te voorkomen is en bespreekt hij tevens de huidige stand van zaken rondom de behandeling van deze oogziekte. Naast een bespreking van de vraag vindt u tevens meer relevante informatie en links over het onderwerp dat aan bod komt. Zie: http://www.mumc.nl/research/instituten/gesprek-met-0/rudy-nuijts Vragen die eerder aan bod zijn gekomen zijn terug te lezen via: http://www.mumc.nl/research/instituten/gesprek-met-0

Organisator: Maastricht UMC+