27 juni 2017
Prijs: €10,-

In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda organiseert SPUI25 een lezing over de ingediende NWA-vragen over het lerend vermogen van kinderen.Hoe komt het dat je veel dingen alleen goed kunt leren tijdens je jeugd? Deze vraag staat centraal in de laatste van een reeks van drie bijeenkomsten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Deze avond gaan o.a. wetenschapper Barbara Braams en Meester Bart met elkaar in gesprek. Moderatie: Mieke van der Weij.

Leerprocessen in het jonge brein verlopen anders dan in het volwassen brein, en vinden vooral plaats tijdens bepaalde momenten van de ontwikkeling, zogenaamde kritische perioden. Veel dingen (zoals zien, spreken, sociale vaardigheden, motoriek etc) moeten we als baby/kind goed leren, op latere leeftijd lukt dat niet meer. En wat we als kind geleerd hebben blijft ons veel langer bij dan wat we later leren of ervaren. Hoe verschillen de leermechanismen tijdens kritische perioden van die in het volwassen brein? En kunnen we kritische perioden langer open houden, of later opnieuw openen om ontwikkelingsstoornissen van het brein te genezen? De vragen zijn onderdeel van de clustervraag: Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien? – route NeuroLabNL van de Nationale Wetenschapsagenda.

Belangstelling gewekt? Meer informatie en aanmelden

Organisator: NWO, Nationale Wetenschapsagenda en SPUI25