23 november 2015
Prijs: €0,-

Heeft u een vraag gesteld aan de Nationale Wetenschapsagenda over het thema HERSENEN of het thema DEMOCRATIE? Kom dan naar de bijeenkomst van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem op 23 november. De KHMW hoopt op 23 november met vragenstellers en wetenschappers in gesprek te gaan en zo een verbinding te maken tussen maatschappij en wetenschap.

Programma:

12.15 uur Ontvangst met lunch.

13.00 uur Opening door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

13.10 uur Toelichting door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, over de ervaring met wetenschapsagenda’s in andere landen.

13.30 uur Thema 1: “Hersenen en hersenonderzoek.” Sprekers:

Mevr. Prof. dr. J.H. (Joke) Meijer, hoogleraar neurofysiologie en 24-uurs ritmen Leids Universitair Medisch Centrum en visiting professor Oxford University: “De biologische klok in onze hersenen: een oude klok in een moderne samenleving.”

Mevr. Prof. dr. C. (Chantal) Kemner, hoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht: “Hoe wordt baby’s brein sociaal?”

Discussie onder leiding van Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

15.00 uur Theepauze.

15.30 uur Thema 2: “De democratische legitimiteit van Europese en internationale organisaties.” Sprekers:

Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden: “Welke keizer verliest zijn kleren? Legitimiteit van nationale staten en internationale instituties in het licht van de Urgenda-uitspraak en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.”

Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts, hoogleraar politicologie Universiteit Twente: “Brusselse en Haagse politiek: Publieke opinie over democratie in Europa”.

Discussie onder leiding van Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

17.00 uur Borrel en gelegenheid tot verdere discussie.

Aanmelden uiterlijk 16 november 2015 via secretaris@khmw.nl.

Locatie: KHMW, Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Organisator: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen