21 mei 2019, 14:00 - 17:00
Locatie: WTC Utrecht
 

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en de Kennisagenda Sport en Bewegen hebben diverse universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra een platform opgericht om de kennisontwikkeling op het terrein van ‘sport en bewegen’ te versnellen en de maatschappelijke en economische impact van deze kennis in de komende 5-10 jaar te vergroten. Dit willen we o.a. realiseren door een aantal landelijke kennisconsortia te ontwikkelen op de thema’s 1) De gezonde generatie, 2) Training van de toekomst en 3) Leefstijl als medicijn.

 

Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan om de belangrijkste kennis- en implementatievragen binnen dit thema te identificeren. In een tweede bijeenkomst na de zomer willen we dan per thema een roadmap ontwikkelen, waarin projecten worden gedefinieerd, taken en verantwoordelijkheden worden besproken en een plan van aanpak voor financiering wordt vastgelegd. Voor de ontwikkeling van de consortia is ondersteuning beschikbaar.

Bij de samenstelling van de consortia is het van belang dat stakeholders participeren vanuit: kennisinstellingen (WO en HBO), universitaire medische centra, sportorganisaties, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. In de eerste bijeenkomst  worden geïnventariseerd of de belangrijkste stakeholders voor de ontwikkeling van deze consortia vertegenwoordigd zijn.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het invullen van het volgende formulier.

Contact:
Marieke van Beurden
m.v.beurden@tue.nl