15 mei 2020

De belangstelling voor complementaire behandelwijzen neemt toe, al dan niet als aanvulling op en geïntegreerd met reguliere zorginterventies. Dit matchmakingsevent heeft als doel om een nationale kennisagenda te ontwikkelen en kennis over de bijdrage van complementaire behandelwijzen aan het reduceren van antibioticagebruik, preventie en behandeling van infectieziekten en pijnmanagement te actualiseren/opbouwen, kennishiaten te identificeren, de kennisbehoefte vast te stellen, onderzoeksthema’s te prioriteren, vast te stellen wie belangrijke kennispartners en spelers in het werkveld zijn, en suggesties voor initiatieven te verzamelen om complementaire behandelwijzen op grote schaal beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te maken en integrale zorg een structurele plek in de gezondheidszorg te laten innemen. Resultaten van deze bijeenkomst dienen tevens als input voor een Europese kennisagenda. We nodigen zorgverleners, patiëntenverenigingen, kennis- en onderwijsinstituten, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en het bedrijfsleven uit om met ons mee te denken.

Om je aan te melden klik hier

Organisator: Driebergen