12 april 2019

Aanmelden
Je aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van Networkcultures of rechtstreeks bij Miriam Rasch: miriam@networkcultures.org

Het doel van de bijeenkomst onder de noemer De Kunst van de Kritiek / The Art of Criticism is het opbouwen van een consortium rondom het thema ‘kritische reflectie op kunst als aanjager van maatschappelijke reflectie en debat’. Samen met partners uit het werkveld (journalistieke media, culturele instellingen en individuele (jonge) critici), hogescholen en universiteiten vindt al enige tijd praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve en inclusieve vormen in de kunstkritische praktijk, zoals podcasts, vlogs en collaboratieve schrijfvormen. De vraag hoe in het digitale tijdperk de reflectie op kunst kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd door innovatieve vormen staat daarbij steeds sterker in de context van een urgent gevoelde noodzaak om te werken aan een divers en inhoudelijk publiek debat. Hierin raakt dit thema, naast de route ‘Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw’ ook aan de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’.

Zoals ook op Europees niveau wordt onderschreven, zijn (kunst)kritische en reflectieve praktijken van groot belang voor een veerkrachtige democratische samenleving. In een context van gedeelde reflectie op culturele en artistieke producten, kan ook gedeelde reflectie op de maatschappij doordacht, bediscussieerd, geformuleerd, gedeeld en uitgewisseld worden. Deze matchmakingsbijeenkomst is bedoeld om partners bij elkaar te brengen die willen onderzoeken hoe zulke praktijken in Nederland kunnen worden vormgegeven en ontwikkeld. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de vraag op tafel gelegd naar de invloed en mogelijkheden van innovatieve, digitale technologieën. De praktijkvraag van critici, media en instellingen vraagt om theoretische verdieping en inbedding in een onderzoeksveld waarin zowel kunst- en cultuurwetenschap, media- en journalistieke studies als sociale wetenschappen samenkomen. Wij hopen met deze matchmakingsbijeenkomst te komen tot een onderzoeksagenda op dit thema en een eerste stap te zetten tot het opzetten van een uitgebreider onderzoeksplan, binnen de kaders van de NWA en de passende beleidsplannen.

Organisator: Amsterdam