23 mei 2019, 09:30 - 16:00
Locatie: Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18

Een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat blootstelling aan groen positief bijdraagt aan gezondheid en welbevinden. Een groene omgeving wordt onder andere gerelateerd aan stressvermindering, meer sociale cohesie en meer bewegen. Alhoewel er al veel bekend is, staat het onderzoeksveld op veel vlakken nog in de kinderschoenen. Met name wat de vertaalslag naar de praktijk betreft liggen er nog grote uitdagingen; hoe ziet beweging stimulerend groen of een groen belevingspark eruit? Welke interventies in het groen bevorderen daadwerkelijk gezondheid(sgedrag)? Naast relevantie voor de preventieve gezondheidszorg zijn dergelijke vragen ook relevant bij de ontwikkelingen rond de leefstijlgeneeskunde. De NWA biedt mooie mogelijkheden om grote stappen te zetten in het onderzoek. De vraagstukken raken aan de routes Kwaliteit van de leefomgeving en Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling, incl. de Kennisagenda Preventie van deze laatste route.

Tijdens dit event willen we met elkaar nagaan hoe de onderzoeksagenda er op de korte en middellange termijn uit moet zien; welk onderzoek is nodig, welke interventies die de groene leef- en zorgomgeving betreffen hebben potentie en kunnen we in de praktijk toetsen, op welke doelgroepen moeten we focussen en hoe gaan we als universiteiten, hogescholen en groene- en gezondheidspartners hiermee aan de slag in het kader van de NWA.

Aanmelden kan door het invullen van het volgende formulier.

Organisator: Aeres Hogeschool Almere