1 oktober 2019, 13:15 - 18:00
Locatie: VU Amsterdam, Aurorazaal

Pro- of anti-zwarte piet? Vaccinatie of niet? Tegenstellingen in zulke debatten worden steeds scherper. Ook in de politiek zien we verschillen tussen partijen steeds harder gemarkeerd worden, terwijl in de media, zowel online als traditioneel, debatten een felle toon aannemen. Kortom: toenemende polarisatie in Nederland is een dominant thema in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Daarbij gaat het dan om politieke én maatschappelijke polarisatie. Maar wat is polarisatie nu precies?

Als onderdeel van het aan de VU Amsterdam gelieerde Institute for Societal Resilience, wil het Polarisatielab maatschappelijke partners en academici bij elkaar brengen om grip te krijgen op polarisatie: wat veroorzaakt het, wat zijn de gevolgen, hoe verlopen processen van polarisatie, en hoe komen we tot veerkrachtige oplossingen? Het lab wil in gezamenlijkheid, als ware een academische werkplaats, kennis vergaren rondom het thema polarisatie en zo een knowledge hub tussen wetenschap en praktijk zijn.

Hiervoor organiseert het lab een eerste symposium met als doel de vragen over en ervaringen met polarisatie vanuit de praktijk te delen met de vragen en ervaringen van academici. Voor de pauze spreken onderzoekers vanuit wisselende academische perspectieven over de manieren waarop zij polarisatie in hun onderzoek benaderen. Na de pauze vinden rondetafelgesprekken plaats waarbij de aanwezige maatschappelijke partners hun ervaring en expertise rondom het thema polarisatie delen en vooral, aangeven waar ze tegenaan lopen: welke issues komen zij tegen? Aan het einde van de dag hopen we op die manier niet alleen een rijker begrip van het fenomeen polarisatie te hebben gecreëerd, maar ook nieuwe deuren richting maatschappelijk betrokken, interdisciplinaire en innovatieve onderzoeksprojecten geopend te hebben.

Aanmelden kan via het volgende formulier.

Organisator: VU Amsterdam, Aurorazaal