13 november 2019, 12:30 - 17:00
Locatie: NIOO-KNAW, Droevendaalsesteeg 10, Wageningen

Bodems verzorgen een groot aantal ecosysteemdiensten: regulatie van koolstof, nutriënten en waterkringlopen, leveren van schoon drink- en oppervlaktewater, onderdrukking van ziekten en plagen van plant, dier en mens, regulatie en opslag van broeikasgassen, watervasthoudend vermogen, de productie van voedsel en de ondersteuning van biodiversiteit in vegetatie. De huidige landbouwproductiemethoden leveren weliswaar hoge efficiëntie op, maar dat gaat nog steeds ten koste van een verlies aan de overige ecosysteemdiensten, die veelal worden geleverd door het bodemleven. De vraag is: hoe maak je een bodem weer multifunctioneel? Is het mogelijk om bodemdiversiteit te herstellen, en zo ja, hoe?

De matchmakingbijeenkomst is gericht op het bij elkaar brengen van maatschappelijke partijen en wetenschappers die belangstelling hebben om via gezamenlijk onderzoek antwoorden op deze vragen te vinden. In de bijeenkomst is er ruimte om kennis te nemen van elkaars activiteiten, inzichten en expertises.

Programma: Na een inlooplunch deelt Prof. dr. ir. Wim van der Putten (NIOO-KNAW) in een inleidende lezing de nieuwste inzichten op het gebied van bodemfunctionaliteiten en over innovatieve en onconventionele manieren om bodemdiversiteit te herstellen. Aansluitend volgt een serie korte pitches van maatschappelijke organisaties, variërend van waterschappen en terreinbeheerders tot bedrijven en overheden. In de tweede helft van de middag gaan we uiteen in kleine groepjes om dieper door te kunnen praten over relevante deelonderwerpen, zoals diagnostiek van bodemdiversiteit, empirisch onderzoek aan functionele netwerken op labschaal, en veldonderzoek. De bijeenkomst is geslaagd als aan het einde van de dag contouren van een nieuw onderzoeksprogramma zijn geschetst. De bijeenkomst sluit om 17:00 uur af met een borrel.

De voertaal van de middag is Nederlands. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. U kunt zichzelf aanmelden door een email te sturen aan: G.Korthals@nioo.knaw.nl onder vermelding van ‘aanmelding matchmaking bijeenkomst 13 november’.

Organisator: Wageningen