8 mei 2020, 13:00 – 18:00 uur

Het is geliefd maar ook gehaat, het wordt gekoesterd maar ook vernietigd: het gebouwde en groene erfgoed uit de jaren 1970 en 1980 in de vorm van bloemkoolwijken, stadsvernieuwingsgebieden, recreatieparken, hoogbouw of universitaire campussen. Deze architectuur en dit landschap zijn in rap tempo aan het verouderen en vragen om vernieuwingen die passen bij de eenentwintigste eeuw, de noodzakelijke energietransitie en nieuwe kwaliteiten van leven, mede in relatie tot de huidige woningnood. Traditionele manieren van monumentenbescherming voldoen niet meer. Welke methodes kunnen we ontwikkelen om dit jonge erfgoed te transformeren voor de toekomst, met behoud van cultuurhistorische en materiële waarden?

Deze matchmakingbijeenkomst heeft als doel partijen te vinden die zich willen aansluiten bij ons consortium van vertegenwoordigers uit het ruimtelijke erfgoedveld. Wij nodigen deelnemers uit om een actieve bijdrage te leveren aan de discussie over vraagstukken rond de toekomst van architectuur en landschap uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De bijeenkomst staat open voor onderzoekers, professionals en vertegenwoordigers van organisaties (overheid of particulier) op het gebied van erfgoed, duurzaam ontwerp, circulaire economie, projectontwikkeling, woningbouw en relevante industrie. We starten plenair met een aantal keynotes van vertegenwoordigers uit sectoren die aansluiten bij de routes ‘Levend verleden’, ‘Smart, liveable Cities’ en ‘Kwaliteit van de omgeving’. Daarna kunnen de aanwezigen in deelgroepen hun ideeën en mogelijke bijdrage aan het consortium naar voren brengen. De uitkomsten van de groepsdiscussies moeten leiden tot een formulering van haalbare en concrete onderzoeksvragen en -methodes, en de wenselijke samenstelling van het consortium.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 april. Mail naar j.fraune@tudelft.nl

Organisator: Delft