26 november 2018
Locatie: Amsterdam

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Het thema van de voorgenomen NWA-ORC aanvraag is mondgezondheid van mensen met lage SES, met bijzondere aandacht voor etnische groepen en migranten. De relevantie van dit thema voor de volksgezondheid is evident: een laag opleidingsniveau en een beperkt inkomen (m.a.w. lage SES & armoede) blijkt samen te hangen met een gebrek aan algemene gezondheid, en een gebrek aan mondgezondheid in het bijzonder. Lage SES hangt voorts samen met een minder gezonde leefstijl en belemmeringen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van adequate preventieve en curatieve zorg.

Deze gezondheidsgebreken en knelpunten inzake gezonde leefstijl en adequate zorg blijken te clusteren binnen specifieke groepen en delen van de Nederlandse bevolking. Leeftijd (beperkt pensioen), etniciteit en cultuur, eenzaamheid (beperkt informeel netwerk), belemmerende familie structuren, beperkte opvoedkundige en ouderschapsvaardigheden resulteren in (mond)gezondheidsgebreken, en in uitval op school, werk, sport en omgeving.

Deze Matchmaking Event is een initiatief van Prof. Dr. Geert J.M.G. Van der Heijden, Klinisch Epidemioloog, Hoogleraar Sociale Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Universiteit van Amsterdam en VU Amsterdam.

Geert van der Heijden
Geert.vander.Heijden@acta.nl
020 5980247

Secretariaat:
Ilona Rood
sociale.tandheelkunde@acta.nl
020 5980246

Organisator: Amsterdam