17 oktober 2019, 12:00 - 18:00
Locatie: De Botanische Tuin Zuidas

Radicalisering, de aanhoudende terroristische dreiging, uitreizigers en terugkeerders; terrorisme staat onverminderd hoog op de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke agenda. In de afgelopen jaren zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, en daarmee zijn belangrijke vragen beantwoord. Tegelijkertijd is meer dan ooit duidelijk dat het begrijpen, verklaren en voorkomen van terroristische misdrijven vraagt om interdisciplinaire samenwerking, grootschalig onderzoek, en het daarbij betrekken van beleid en praktijk.

Donderdag 17 oktober a.s. organiseren het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam daarom een netwerkbijeenkomst getiteld ‘Terrorisme: Wetenschap, beleid en praktijk’ voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, veiligheidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die zich beroepshalve bezighouden met het brede thema ‘terrorisme’. De bijeenkomst staat in het teken van lopend en voorgenomen onderzoek naar (plegers van) terrorisme in Nederland, een vermenging van wetenschappers en practitioners en een toekomstige interdisciplinaire samenwerking in het kader van een onderzoeksaanvraag (NWA).

Locatie:
De Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechortstraat 8, 1081 BT Amsterdam

Aanmelden:
U bent van harte welkom om op 17 oktober van 12-18u aanwezig te zijn bij deze netwerkbijeenkomst, inclusief lunch en afsluitende borrel. Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 20-09-2019 via een e-mail aan dr. Elanie Rodermond: e.rodermond@vu.nl

Organisator: Amsterdam