8 april 2019, 14:00 - 17:00 uur

De Nationale Wetenschapsagenda is inmiddels goed van start gegaan. Eergisteren publiceerde NWO de NWA-ORC call 2019 (zie ook het nieuwsbericht en de info over de financiering). De deadline voor de registratie van initiatieven voor deze call is 8 mei 2019. Daarom organiseren we vanuit de NWA-route ‘Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen’ op maandagmiddag 8 april (14.00-17.00) in Utrecht een matchmaking.

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst willen we u als route de mogelijkheid bieden om in contact te komen met consortiumpartners om gezamenlijk onderzoeksvoorstellen voor de NWA-ORC-call van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst zal er dan ook volop ruimte zijn voor onderlinge kennismaking en overleg over mogelijke samenwerking. Daarnaast zullen we u verder informeren over de nieuwe call voor de Nationale Wetenschapsagenda.

Pitchen van voorstellen

Een aantal deelnemers heeft al aangegeven concrete plannen te hebben voor een onderzoeksvoorstel en op zoek te zijn naar extra consortiumpartners. Dit geldt bijvoorbeeld voor COMPAAN (Centrum voor Optimale en Massale e-Participatie Aan beleidsvorming in Nederland) o.l.v. Prof. Dr. C.M. Jonker en Prof. Dr. P.Th.J.M. Vossen. Tijdens workshops zullen zij hun plannen presenteren. We horen graag of u ook van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw onderzoeksplannen te pitchen. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier (zie de link onderaan deze mail).

Interesses

Daarnaast willen we u vragen aan te geven in welke thema’s u geïnteresseerd bent. Dat maakt het voor ons mogelijk de bijeenkomst zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoefte. Wel is het van belang dat deze thema’s aansluiten bij de zogenaamde gamechangers van de Route. Een beschrijving hiervan vindt u hier.

We streven ernaar op 8 april een breed palet aan partijen te kunnen ontmoeten. Deze uitnodiging wordt dan ook verstuurd naar wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van gemeenten en ministeries, rijkskenninstellingen, VNG en TO2-instellingen.

Aanmelding
Aanmelding kan via de volgende link.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Janneke van Kersen of Anita Boele via info@routevzs.nl

Organisator: Utrecht