7 maart 2019

Aanmelden
Meer weten? Stuur een mail naar Dr. Ir. C.A.M. van Gestel, e-mail: kees.van.gestel@vu.nl

Een zeer slechte afbreekbaarheid en een hoge mobiliteit zijn eigenschappen van chemische stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid over hun mogelijke risico’s voor de gezondheid van mens en milieu. Stoffen met deze combinatie van eigenschappen worden aangeduid als PMOC, en blijken in de praktijk soms al te leiden tot een serieus risico. Voorbeelden hiervan zijn verontreinigingen met gefluorideerde verbindingen, zoals GenX in Dordrecht, PFOS en PFOA bij Schiphol of melamine in oppervlakte- en drinkwater. De bijzondere combinatie van slechte afbreekbaarheid en hoge mobiliteit maakt het lastig om de mogelijke opname en effecten van deze stoffen in planten, dieren en voedselketens te voorspellen. Door de onzekerheden rond de risico’s van deze stoffen ontbreken op dit moment praktische handvaten, zoals veilige achtergrondwaarden in de bodem. Er is daarom dringend behoefte aan nader onderzoek, niet alleen naar het potentiele risico voor mens en milieu, maar ook naar het actuele risico van (mengsels van) deze stoffen in bestaande gevallen van verontreiniging. Ook is er dringend behoefte aan het ontwikkelen van benaderingen voor het beheersen en reduceren van de milieurisico’s van PMOC.

Deze bijeenkomst beoogt wetenschappers, beleidsmakers, probleemhebbers en anderen die te maken hebben met PMOC bijeen te brengen. Doel is een gemeenschappelijk begrip van de PMOC problematiek te ontwikkelen en op basis daarvan te komen tot een onderzoekvoorstel dat wordt ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Dit onderzoeksvoorstel moet een antwoord vinden op genoemde vragen en leiden tot bouwstenen voor een betere risicobeoordeling van PMOC, zowel voor een situatiegerichte beoordeling van bestaande gevallen van milieuverontreiniging met GenX, PFOS/PFOA en verwante stoffen, als ook voor een verbeterde voorspelling van de lotgevallen en effecten van deze en andere persistente en mobiele stoffen ten behoeve van regelgeving en normstelling. Het voorstel zou daartoe de volgende aspecten moeten omvatten: 1. PMOC gedrag en blootstelling, inclusief uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater, mogelijke risico’s voor drinkwaterkwaliteit en accumulatie in voedselketens, 2. Mogelijke effecten, zowel van enkelvoudige stoffen als van mengsels van PMOC, ontwikkeling van gevoelige instrumenten voor het vaststellen van dergelijke effecten en validatie van deze instrumenten door toepassing op case studies (bv. gevallen van GenX of PFOS/PFOA verontreiniging), en 3. Ontwikkeling van instrumenten voor het voorspellen van het gedrag van PMOC in het milieu en mogelijke effecten op de gezondheid van mens en milieu, die gebruikt kunnen worden in de regelgeving van stoffen.

Deze matchmakingsbijeenkomst wordt door NWO gesubsidieerd.

Organisator: Dordrecht