15 november 2018, 10:00 - 14:00
Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29 - Tilburg

Van harte nodigen we u uit voor de Matchmakingsbijeenkomst over Conflictscheidingen op 15 november 2018 van 10-14 uur in Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg. Deze matchmakingsbijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) met als doel een consortium te vormen om gezamenlijk een subsidieaanvraag voor een innovatieproject in te dienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze matchmakingsbijeenkomst wordt door NWO gesubsidieerd.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
Wij willen ons projectvoorstel voor de tweede ronde in het voorjaar van 2019 indienen bij Route 24 “Tussen conflict en coöperatie (https://2.wetenschapsagenda.nl/route/tussen-conflict-en-cooperatie) en Route 13 “Meten en detecteren”.

Consortium
De hulp aan gezinnen in een conflictscheiding is momenteel versnipperd over vele maatschappelijke organisaties, waardoor deze gezinnen langdurig en structuurloos worden “rondgepompt”. Kinderen en ouders raken hierdoor soms nog verder beschadigd. Een belangrijk gemis is intensieve samenwerking tussen juridische en zorgprofessionals op dit gebied. Wij willen in dit projectvoorstel innovatieve samenwerking tussen het juridische en het zorgsysteem versterken, door gemeenschappelijke deskundigheidsbevordering over wat werkt in het voorkómen en oplossen van conflictscheidingen. Inzet van vroegsignalering en preventieve hulp, die in eerder onderzoek al bewezen effectief is gebleken, is één voorbeeld daarvan. Best-practices uit het buitenland, zoals het gestructureerde ouderschapsplan en de ouderschapscoördinator (een soort regisseur met beslissingsbevoegdheid bij voortdurende strijd tussen ouders) kunnen vastgelopen conflictscheidingszaken doorbreken.

Aanmelding
Meer achtergrond informatie over het programma en aanmelding vindt u op: NWA Matchmakingsbijeenkomst Conflictscheidingen 15 november 2018 Tilburg | Stichting Veilige Haven

Organisator: Tilburg