7 november 2018, 11:00 - 15:00
Locatie: Luris, Universiteit Leiden (Langegracht 70)

De dag staat in het teken van onderzoek naar de rol van talen en schriftsystemen als dragers en teken van culturele identiteit. Korte bijdragen over verschillende aspecten van taal en schrift als cultuurdragers door de eeuwen heen zullen worden gegeven door Dr. Guus Kroonen, Dr. Tijmen Pronk, Prof. Bas ter Haar Romeny, Dr. Willemijn Waal en Dr. Alwin Kloekhorst. De dag heeft als doel om mogelijkheden te inventariseren voor een onderzoek- en outreach project-aanvraag in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, waarbij nadrukkelijk maatschappelijke partners, waaronder vertegenwoordigers van middelbare scholen en musea (waaronder het Taalmuseum Leiden, en het Allard Pierson Museum Amsterdam), zullen worden betrokken. Tijdens een werklunch en na afloop van de voordrachten zal worden bepaald of en hoe een dergelijke samenwerking tot stand kan komen.
De bijeenkomst zal worden besloten met een keynote lecture van prof. David Anthony, een pionier op het gebied van de integratie van humane genetica, archeologie en taalkunde, over de oorsprong van de Indo-Europeanen.

Wij verzoeken geinteresseerden zich aan te melden voor deze dag door een email te sturen naar j.m.kelder@luris.nl

Aansluitend op de bijeenkomst zal Dr. David Anthony (Hartwick College, USA) een lezing geven over de oorsprong van de Indo-Europese talen, en hoe archeologie, taalkunde, en humane genetica hier over nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Deze lezing vindt plaats in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, en vangt aan om 17.15 uur. Toegang tot deze lezing is gratis; gaarne wel aanmelden via de RMO website.

Organisator: Leiden