12 december 2018, 12.00-18.00 uur
Locatie: de Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Datum:          12 december 2018
Tijd:               12.00-18.00 uur (inclusief lunch)
Locatie:         De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam
Route:           https://www.demachinist.nl/contact

Revalidatie na CVA is arbeidsintensief en het groeiende aantal patiënten daagt aanwending van zorgbudgetten verder uit. Geïntegreerde zorgtrajecten van acute naar chronische fase zijn cruciaal om te waarborgen dat patiënten zo snel mogelijk worden behandeld met de juiste zorg op de juiste plaats. Het is daarom noodzakelijk om in een vroeg stadium een beoordeling te kunnen maken over de prognose op basis van predictiemodellen, onderbouwd met wetenschappelijke kennis over neurologisch herstel. Alleen daarmee kan revalidatie zodanig worden gepersonaliseerd dat zorginzet voor herstel geoptimaliseerd kan worden en de juiste ondersteuning op lange termijn kan worden gegeven om autonomie en sociale participatie te maximaliseren.

Kennis om op deze wijze beslissingen te nemen is momenteel niet beschikbaar. Voor een  maatschappelijke doorbraak in de CVA-revalidatie moet CVA-zorg verschuiven van gefragmenteerd, pragmatisch en gericht op de korte termijn naar data-driven, gepersonaliseerd en gericht op de lange termijn. Om deze nieuwe inrichting van zorg mogelijk te maken, moeten alle betrokken partijen in de zorgketen samenwerken. Daarnaast zijn er diverse wetenschappelijke disciplines nodig om de benodigde doorbraken te bewerkstelligen, zoals kennis over databewerking, machine learning, bio-informatica, neurologisch herstel en onderliggende mechanismen en nieuwe vormen van diagnostiek (technische disciplines). Ook is het nodig om ervoor te zorgen dat alle partijen vanaf de start betrokken zijn om kans van slagen voor uiteindelijke implementatie te maximaliseren.

U kunt zich tot 10 december voor deze bijeenkomst aanmelden bij Arjen Bergsma (a.bergsma@tudelft.nl) of Agaath Sluijter (a.sluijter@erasmusmc.nl). U kunt bij hen ook nadere informatie vragen over het voorstel. Tevens kunt u uw interesse kenbaar maken om namens uw organisatie een pitch te verzorgen in het plenaire gedeelte van het programma.

Organisator: Rotterdam