Werk je met jongeren en ben je geïnteresseerd in verdieping door wetenschappelijk onderzoek? Ben je als wetenschapper bezig met de kansen van jongeren? Kom dan langs op 10 maart en versterk je netwerk!

Handen ineen voor de jeugd
‘Dankzij een startimpuls-subsidie doen we onderzoek naar het leren en opgroeien van jongeren in Nederland. En met name naar hun kansen om zich gezond en gelukkig te ontwikkelen. Geheel volgens de bedoeling van de Nationale Wetenschapsagenda verrichten we ons onderzoek in hechte samenwerking met maatschappelijke partners. Maar hoe gaat dat samenwerken in de praktijk? Naast onze eigen inzichten trakteert Bas Haring – hoogleraar ‘publiek begrip van de wetenschap’ – je op de zijne. En je hoort hoe Dopper (van de waterflesjes) kinderen laat meedenken over  maatschappelijke problemen. Je bent van harte welkom om mee te praten over hoe we onderzoek zo dicht mogelijk bij de praktijk brengen.’
Judi Mesman en Monique Volman, Eveline Crone en
Katy de Kogel

U bent van harte welkom!
• Op dinsdag 10 maart van 13:00 tot 17:00
• Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht

Programma
Er is een ochtenddeel dat is bedoeld voor projectpartners. Het middagdeel is voor iedereen die geïnteresseerd is in samenwerking tussen wetenschap en praktijk binnen het thema jeugd.

Ochtend (besloten)
Ochtendsessie voor projectpartners die hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Lunch is inbegrepen.

Middag (open)
13.00 Opening
13.15 Lezing door prof. Bas Haring, hoogleraar ‘Publiek begrip van wetenschap’ en volksfilosoof
13.45 Lezing door Anneke Hendrikx – Projectmanager Academy bij Dopper
14.15 Pauze
14.45 Interactieve deelsessies over samenwerking tussen praktijk en wetenschap bij 1. ‘Onderwijs en Leren’ en  2. ‘Problemen in ontwikkeling’
16.45 Borrel

Aanmelden
Kom langs en praat mee over samenwerking tussen wetenschap en praktijk voor de jeugd!

Eén jaar na de presentatie van het Portfolio voor onderzoek en innovatie is er veel gebeurd binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Hoog tijd om te reflecteren op het proces en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden, resultaten te delen en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te verkennen. Dat deden we samen met de vertegenwoordigers van de routes en hun netwerken tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober in Nieuwegein.

Het programma was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de routes. Zo was er ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping tijdens de themasessies, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. Na afloop bleek er volop inspiratie te zijn om de bestaande routes nog verder tot wasdom te brengen en werd er initiatief genomen om op bepaalde fronten gezamenlijk op te trekken. Het was al met al een zeer inspirerende dag! Van enkele van de themasessies is verslag gelegd:

Wilt u meer weten over het gehele programma en de aanwezigen op deze conferentie, bekijk dan het programmaboekje en de deelnemerslijst. Hieronder vindt u een fotoverslag van de dag: