In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda organiseert SPUI25 een reeks van drie bijeenkomsten rondom ingediende vragen aan de Nationale Wetenschapsagenda. Hoe groot is de positieve kracht en genezende werking van muziek? Deze vraag staat centraal in de eerste van een reeks van de drie bijeenkomsten. Deze avond gaan hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing, muziektherapeut Evelien Mescher en docent en onderzoekster Susan van Hooren met elkaar in gesprek. Moderatie: Roos Abelman

aanmelden: http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2017/05/mu…

Criminaliteit in de tuinbouw, dat klinkt niet als een veelvoorkomend probleem. En toch is fraude met bloemen en planten aan de orde van de dag. Naar schatting wordt 12,5% van de bloemen en planten illegaal vermeerderd. Hoe spoor je die illegale praktijken op? Een dubbellezing van moleculair bioloog Hedwich Teunissen van Naktuinbouw en onderzoeker Eva de Rijke van de Universiteit van Amsterdam.
Aanmelden op: www.spui25.nl/programma/item/fnwi-collegetour-green-forensics.html

Heeft u een vraag gesteld aan de Nationale Wetenschapsagenda over het thema HERSENEN of het thema DEMOCRATIE? Kom dan naar de bijeenkomst van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem op 23 november. De KHMW hoopt op 23 november met vragenstellers en wetenschappers in gesprek te gaan en zo een verbinding te maken tussen maatschappij en wetenschap.

Programma:

12.15 uur Ontvangst met lunch.

13.00 uur Opening door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

13.10 uur Toelichting door Prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, over de ervaring met wetenschapsagenda’s in andere landen.

13.30 uur Thema 1: “Hersenen en hersenonderzoek.” Sprekers:

Mevr. Prof. dr. J.H. (Joke) Meijer, hoogleraar neurofysiologie en 24-uurs ritmen Leids Universitair Medisch Centrum en visiting professor Oxford University: “De biologische klok in onze hersenen: een oude klok in een moderne samenleving.”

Mevr. Prof. dr. C. (Chantal) Kemner, hoogleraar biologische ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht: “Hoe wordt baby’s brein sociaal?”

Discussie onder leiding van Prof. dr. A.P. (Ad) IJzerman, secretaris natuurwetenschappen KHMW.

15.00 uur Theepauze.

15.30 uur Thema 2: “De democratische legitimiteit van Europese en internationale organisaties.” Sprekers:

Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver, hoogleraar volkenrecht Universiteit Leiden: “Welke keizer verliest zijn kleren? Legitimiteit van nationale staten en internationale instituties in het licht van de Urgenda-uitspraak en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.”

Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts, hoogleraar politicologie Universiteit Twente: “Brusselse en Haagse politiek: Publieke opinie over democratie in Europa”.

Discussie onder leiding van Prof. mr. A. (Arend) Soeteman, secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen KHMW.

17.00 uur Borrel en gelegenheid tot verdere discussie.

Aanmelden uiterlijk 16 november 2015 via secretaris@khmw.nl.

Locatie: KHMW, Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda organiseert SPUI25 een lezing over de ingediende NWA-vragen over het lerend vermogen van kinderen.Hoe komt het dat je veel dingen alleen goed kunt leren tijdens je jeugd? Deze vraag staat centraal in de laatste van een reeks van drie bijeenkomsten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Deze avond gaan o.a. wetenschapper Barbara Braams en Meester Bart met elkaar in gesprek. Moderatie: Mieke van der Weij.

Leerprocessen in het jonge brein verlopen anders dan in het volwassen brein, en vinden vooral plaats tijdens bepaalde momenten van de ontwikkeling, zogenaamde kritische perioden. Veel dingen (zoals zien, spreken, sociale vaardigheden, motoriek etc) moeten we als baby/kind goed leren, op latere leeftijd lukt dat niet meer. En wat we als kind geleerd hebben blijft ons veel langer bij dan wat we later leren of ervaren. Hoe verschillen de leermechanismen tijdens kritische perioden van die in het volwassen brein? En kunnen we kritische perioden langer open houden, of later opnieuw openen om ontwikkelingsstoornissen van het brein te genezen? De vragen zijn onderdeel van de clustervraag: Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien? – route NeuroLabNL van de Nationale Wetenschapsagenda.

Belangstelling gewekt? Meer informatie en aanmelden