Om de zelfredzaamheid van kwetsbare (aanstaande) ouders te versterken hebben lectoren van verschillende hogescholen hun krachten gebundeld met de vorming van een lectorenplatform. 

Het lectorenplatform kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen wil bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jonge kinderen (van min negen maanden tot negen jaar) uit kwetsbare gezinnen. Daarom werkt dit platform aan een domein overstijgende en ketengerichte agenda voor praktijkgericht onderzoek op dit thema. Met deze kennisagenda maken we inzichtelijk welke thema’s ouders en kinderen, professionals uit de gezondheidszorg, educatie, het sociale domein en andere relevante stakeholders belangrijk vinden in de versterking van kwetsbare gezinnen. De vraag is hierbij: hoe waarborgen we vanuit de verschillende domeinen goede en effectieve zorg en ondersteuning voor en samen mét deze groep ouders en hun kinderen?

Tijdens het symposium belichten Bart Looman (Pharos), Caroline Vink en Su’en Verweij (Nederlands Jeugd Instituut) en André Rouvoet (platform Scheiden zonder Schade) de zorg en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen en het belang van praktijkgericht onderzoek hierbij vanuit hun perspectief.

Het lectorenplatform presenteert de ontwikkelde kennisagenda met de thema’s die wij de komende tijd willen adresseren. Aan de deelnemers vragen wij input om tot verdere stappen te komen in praktijkgericht onderzoek van waaruit de benodigde kennis ontwikkeld en gedeeld kan worden.

Om je aan te melden klik hier.