Eind vorig jaar is de NWA gepubliceerd met 140 clustervragen en 16 exemplarische routes door die vragen. Naast de 16 routes zijn 9 additionele routes ontstaan. De 25 routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

Uitkomsten routeworkshops

Bij het uitwerken van een route waren experts en onderzoekers uit verschillende disciplines vanuit zowel (kennis)instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. De uitkomsten van de routeworkshops zijn op 1 juni aangeleverd aan de stuurgroep en door de Kenniscoalitie gebruikt als onderbouwing van de op 15 september jl. gelanceerde Investeringsagenda.

Overzicht contactgegevens routetrekkers en boegbeelden

Doorontwikkeling routes

Het is belangrijk om het enthousiasme van de routes levend te houden tot aan een eventuele extra investering van een nieuwe regering. De stuurgroep van de NWA heeft daarom besloten om voor elke route een bedrag van maximaal € 10.000,- te reserveren dat als ‘seed money’ kan worden gebruikt om de route verder te ontwikkelen. Omdat de routes zeer verschillend zijn qua opzet en ontwikkeling, zijn de routes vrij om voorstellen te doen hoe zij dit geld het beste kunnen inzetten.

De belangrijkste voorwaarden om dit ‘seed money’ in te zetten zijn bevordering en/of voortzetting van de inclusiviteit van de NWA (dus verbindingen tussen disciplines, verschillende soorten organisaties en wetenschap, maatschappij en economie), goede aansluiting behouden met NWA-secretariaat en een korte verslaglegging (zowel financieel als inhoudelijk) eind 2017.

Alle boegbeelden en routetrekkers zijn inmiddels ingelicht over de mogelijkheid van financiële ondersteuning voor de doorontwikkeling van hun route. Zij kunnen reageren op een call for proposals met een voorstel om hun route verder te ontwikkelen. Alleen routetrekkers en boegbeelden kunnen hiervoor een voorstel insturen.

Nieuwsbrief voor routes

Het NWA-secretariaat stelt een maandelijkse nieuwsbrief samen o.a. op basis van input vanuit de routes. Eerder verstuurde nieuwsbrieven zijn hier te bekijken.

Aanmelden voor nieuwsbrief