Belang van de route

Drie jaar geleden noemde Harvard Business Review data scientists de “sexiest job of the 21st century”. De revolutie die het meten, opslaan en analyseren van data teweeg brengt, raakt alle sectoren van onze maatschappij, van bedrijven tot overheid en wetenschap. Nederland staat voor de uitdaging vaart te maken met het toepassen van, en het ontwikkelen van kennis en opleidingen op dit gebied. Terecht stelt de Nationale Wetenschapsagenda big data dan ook voor als één van de centrale thema’s, een zogenaamde “route”.
Waar het onderzoek en innovatie met big data precies over moet gaan, is op 5 april jl. bepaald in een routeworkshop met vertegenwoordigers vanuit alle sectoren.

Uitkomsten routeworkshop van 15 april jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Wilco Hazeleger.