18 mei 2018

Op dinsdagmiddag 8 mei organiseerden de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een feestelijke bijeenkomst om de start van het nieuwe onderzoeksprogramma voor de Nationale Wetenschapsagenda te markeren. De bijeenkomst vond plaats van 14.30-16.30 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

De bijeenkomst was bedoeld voor vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, als ook de ministeries en kenniscoalitie. Tijdens de bijeenkomst informeerden we de aanwezigen over de opzet van het nieuwe onderzoeksprogramma en keken we gezamenlijk uit naar de toekomst van de Nationale Wetenschapsagenda. Verschillende sprekers schetsen een vergezicht . Welke vragen kunnen beantwoord worden, welke nieuwe verbindingen gelegd en wat betekent dit voor de wetenschap én de samenleving? Bekijk hieronder de video-impressie van de bijeenkomst.

 

Achtergrond onderzoeksprogramma Nationale Wetenschapsagenda

Het kabinet heeft dit voorjaar extra middelen toegezegd voor onderzoek en innovatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil hiermee verder uitvoering gaan geven aan de Nationale Wetenschapsagenda. Zij heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gevraagd met dit doel een onderzoekprogramma in te richten. Meer informatie over het programma vindt u op de website: www.nwo.nl/nwa.