Belang van de route

De afgelopen decennia is ons begrip van enerzijds de elementaire bouwstenen van materie als anderzijds het universum spectaculair toegenomen. Dit leidt tot de fascinerende vraag of bestaan, evolutie en structuur van ons gehele universum begrepen kan worden in termen van zijn elementaire bouwstenen. Afzonderlijk beschrijven de sterrenkunde en de elementaire deeltjesfysica de fenomenen van hun domein op succesvolle wijze, ieder in een eigen paradigma en met urgente wetenschappelijke vragen. Maar de ambitie om deze twee disciplines onder één noemer samen te voegen en de verbintenis met de kosmologie te begrijpen geeft een nieuwe dimensie aan de uitdagingen. Wat betekent het recent ontdekte Higgs deeltje voor de evolutie van het heelal? Kunnen donkere materie en donkere energie worden begrepen in termen van elementaire bouwstenen en wat is hun invloed op het ontstaan en de evolutie van de grote-schaal structuur in het heelal? Ligt wiskundige symmetrie en wellicht zelfs getaltheorie aan de basis van fundamentele theorieën over ruimte, tijd en materie?

Om de vragen rondom het deeltjes-universum effectief te lijf te gaan zijn nu nieuwe samenwerkingen nodig tussen deze disciplines, alsmede met de innovatieve industrie. Hier liggen vooral kansen voor de astrodeeltjesfysica en de kosmologie, twee multidisciplinaire velden die de deeltjesfysica en astronomie met elkaar verbinden.

Uitkomsten routeworkshop 22 maart jl.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Stan Bentvelsen.