Belang van de route

“Hoe kunnen we een werkelijk circulaire economie realiseren en zo industriële productie van goederen minder afhankelijk maken van primaire grondstoffen? Hoe kunnen we gebouwen en infra­structuur goedkoper, veiliger en duurzamer maken door nieuwe materialen, technologieën en processen? Hoe kunnen we de cycli van koolstof, stikstof en fosfor beter benutten? Welke sociale veranderingen als gevolg van technologische veranderingen zijn aanstaande en beïnvloeden onze welvaart?”

Dit zijn slechts 4 van de vele vragen die zijn voortgekomen uit De Nationale Wetenschapsagenda in 2015. De uitwerking naar mogelijke oplossingen voor deze vragen gebeurt onder andere in de route Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie. Hiervoor zijn routeworkshops georganiseerd waarin de vragen en het belang ervan voor Nederland verder zijn uitgewerkt.

Uitkomsten routeworkshops van 6 en 8 april 2016 

Uitkomsten routeworkshop 10 maart 2017

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Ardi Dortmans.