Programmabureau

Het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda is ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).

Secretariaat
info@wetenschapsagenda.nl
+ 31 (0)70 344 07 57

Postadres
Postbus 93138
2509 AC Den Haag

Bezoekadres
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag


Routes

De 25 routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

Vraagstellers

Via onze website kunnen wij u in contact brengen met vraagstellers die aangegeven hebben interesse te hebben in meer informatie over hun vraag. Zo zorgen wij voor de verbinding tussen maatschappij en wetenschap. Naar het formulier In gesprek met vraagstellers!