Belang van de route

Ruim 70% van het aardoppervlak is water. Nederland heeft een onlosmakelijke verbinding met de zee. De blauwe route richt zich op het beantwoorden en verbinden van alle vragen die met water te maken hebben, en daarmee met alle denkbare zoet- en zoutwateruitdagingen om mondiaal en duurzaam kennis, welzijn en welvaart te verhogen. Deze route verbindt water-gerelateerde economie met ecologie in alle breedte, diepte en samenhang. Integrale, en samenhangende water-vragen en -thema’s omtrent ecologie, biodiversiteit, voedsel, energie, grondstoffen, transport toerisme, kwaliteit van de omgeving in het algemeen, innovatie, technologie, klimaat, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden door de blauwe route integraal verbonden. Gezien het belang van water voor vrijwel alle sectoren van de Nederlandse economie, zijn er veel aanknopingspunten voor het bedrijfsleven, zeker ook het midden- en kleinbedrijf, om samen met kennisinstellingen innovaties te realiseren.

Het belang van deze route is groot. Enerzijds gaat het om het beter begrijpen van gekoppelde aquatische, atmosferische en mariene processen en ecologie, naast het ontwikkelen van nieuwe technologie, productiesystemen en woon- en werkruimte die de kwaliteit van de omgeving niet aantasten maar verbeteren. Anderzijds bevat deze route de uitdaging om het water zodanig te benutten dat nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen worden ondersteund. Nederland is groot geworden aan het water. Nu kunnen we verder groeien op, aan en in het water.

Uitkomsten routeworkshop van 12 mei 2016

Lancering filmpje over de Blauwe route

Op woensdag 17 mei 2017 opende de voorzitter TKI Maritiem, Bas Buchner, het event “Blauwe Toekomst” op het SS Rotterdam.

Het event was bedoeld voor ondernemers, ontwerpers, engineers, R&D medewerkers, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich willen laten inspireren en die willen bijdragen aan het actualiseren van de Maritieme Kennis en Innovatie Agenda geïnspireerd op de “Blauwe Route” van de Nationale Wetenschapsagenda en het resultaat van de studie “Blauwdruk 2050”.  Tijdens deze strategische bijeenkomst werd onderstaand filmpje over de Blauwe route gelanceerd. Het filmpje licht de vier gamechangers toe waarin onderzoek, technologie en economie elkaar versterken.

 

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per email contact opnemen met Marck Smit.