9 april 2015

Van de voorzitters

Het is nu een week geleden dat via de website van de Nationale Wetenschapsagenda vragen worden ingediend en de teller staat al op ruim 800. Het voelt goed om zoveel vragen te zien die recht uit het hart van de indieners komen en dit is nog maar het begin. De mogelijkheid om vragen in te dienen staat nog drie weken open.

Verrassende, niet voor de hand liggende en grensverleggende vragen, ze komen allemaal voorbij.
“Wat doen taal en gevoel met elkaar?”
“Hoe voorkomen we een tweedeling tussen laag- en hoogopgeleiden?”
“Wat is het belang van spelen voor het welzijn van volwassenen?”
Een aantal begrippen, zoals energie, hersenen en heelal, scoort nu hoog. We zien veel vragen over gezondheid en over hoe we onze samenleving duurzamer kunnen maken.

Wij hopen dat het uiteindelijk een lastige opdracht voor de jury’s zal blijken om de selectie te maken. Dit selectieproces wordt geen ceremoniële dans. Een dialoog start deze zomer. Vragen worden gebundeld in thema’s. Er kunnen kleine en grote vragen onder zo’n thema vallen. We kijken nu al uit naar het resultaat dat we eind november hopen te presenteren. De ambitieuze en relevante agenda die de voorwaarden schept voor excellent onderzoek waar de onderzoekers in Nederland hun tanden in kunnen zetten. Waar onderzoekers samen aan gaan werken die elkaar nu misschien nog niet kennen.

En naar de oogst van de agenda over een jaar of tien, waar wij allemaal de vruchten van zullen plukken. Ook deze oogst zal weer verrassend zijn. Zeker niet alle wetenschappelijke vindingen kunnen we agenderen. Het eureka moment bij onderzoek is onvoorspelbaar. Juist dat element maakt het bedrijven van wetenschap zo spannend. Creativiteit en gepassioneerdheid spelen een belangrijke rol, evenals de moed om gevestigde theorieën in twijfel te durven trekken. En serendipiteit. De onvoorspelbare geluksfactor, het juiste moment, de juiste plek. Er blijft – naast de agenda- ruimte voor ongebonden en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek verzekert de minister ons. Gelukkig maar, want niet al het goede kunnen wij via agendering verder brengen.