In de Fokker Terminal in Den Haag vinden op 16, 17 en 18 juni as. drie conferenties plaats, als onderdeel van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens de conferenties bespreken de deelnemers gezamenlijk welke vragen en thema’s relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science for Science), voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Science for Society) en voor het benutten van economische kansen (Science for Competitiveness).

Wilt u een van deze conferenties bijwonen? Maak uw interesse dan zo spoedig mogelijk hier kenbaar. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; deelname is definitief zodra u de bevestiging van deelname heeft ontvangen.

Vertrekpunt: de meer dan 10.000 vragen aan de wetenschap die in april zijn ingezameld en in mei door wetenschappelijke jury’s zijn gebundeld en beoordeeld. Aanwezig zullen zijn onder andere: wetenschappers, vragenstellers, studenten, geïnteresseerden, partners van de kenniscoalitie, en mensen uit politiek, (semi) overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Met deze conferenties zetten de partners van de kenniscoalitie een volgende belangrijke stap in de richting van de Nationale Wetenschapsagenda.

De conferenties worden georganiseerd door KNAW, MKB-Nederland, NFU, NWO, Rathenau Instituut, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, VSNU, en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

Meer informatie over de conferenties vindt u op site van de Wetenschapsagenda.