Aan de teksten op wetenschapsagenda.nl wordt veel zorg besteed. Komt u toch onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, dan kunt u dit doorgeven via het e-mail adres info@wetenschapsagenda.nl. Uw bericht wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en de Nationale Wetenschapsagenda is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. De Nationale Wetenschapsagenda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Copyright
Het beeldmateriaal op wetenschapsagenda.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
Indien u heeft aangegeven dat u dit wenst, gebruikt het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de Nationale Wetenschapsagenda. U ontvangt daartoe nieuwsbrieven op het door u opgegeven adres; de nieuwsbrieven bevatten een afmeldmogelijkheid.

Wanneer u een vraag heeft ingediend, heeft u toestemming gegeven voor geanonimiseerde publicatie van uw vraag via de website wetenschapsagenda.nl. De ingediende vragen zijn geanonimiseerd ter beoordeling voorgelegd. Het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met op te nemen over de door u gestelde vraag aan de wetenschap.

De Nationale Wetenschapsagenda verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij daartoe verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Voor meer informatie over de u betreffende persoonsgegevens die bij ons bekend zijn kunt u contact opnemen via info@wetenschapsagenda.nl.