9 november 2016

Het is belangrijk om het enthousiasme van de routes levend te houden tot aan een eventuele extra investering van een nieuwe regering. De stuurgroep van de NWA heeft daarom besloten om voor elke route uit het Portfolio voor innovatie en onderzoek een bedrag van maximaal € 10.000,- te reserveren dat als ‘seed money’ kan worden gebruikt om de route verder te ontwikkelen. Omdat de routes zeer verschillend zijn qua opzet en ontwikkeling, zijn de routes vrij om voorstellen te doen hoe zij dit geld het beste kunnen inzetten.

De belangrijkste voorwaarden om dit ‘seed money’ in te zetten zijn bevordering en/of voortzetting van de inclusiviteit van de NWA (dus verbindingen tussen disciplines, verschillende soorten organisaties en wetenschap, maatschappij en economie); goede aansluiting behouden met NWA-secretariaat en een korte verslaglegging (zowel financieel als inhoudelijk) eind 2017.

Alle boegbeelden en routetrekkers zijn inmiddels ingelicht over de mogelijkheid van financiële ondersteuning voor de doorontwikkeling van hun route.