19 juni 2015

830 deelnemers, verdeeld over 3 conferentiedagen. 248 clusters van in totaal 11.700 ingediende vragen. 66 werksessies. Meer dan 1000 geplaatste tweets. 3000 koppen koffie… In de Fokker Terminal is de afgelopen drie dagen hard gewerkt om de in april ingediende vragen aan de wetenschap te verrijken, bundelen en verbinden. Tijdens de conferenties bespraken de aanwezigen gezamenlijk de relevantie van de vragen voor de wetenschap zelf, voor het bedrijfsleven en voor de maatschappij. De conferenties leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, die eind november dit jaar wordt gepresenteerd.

Vorige maand waren de ingediende vragen door wetenschappelijke jury’s al op onderwerp geclusterd en per cluster van overkoepelende vragen voorzien. Maar ook na al dit voorbereidende werk lag er voor de deelnemers nog een enorme klus, die de afgelopen dagen met veel enthousiasme is opgepakt. De oogst van de conferenties wordt in de komende weken verwerkt door de organiserende partijen: het Rathenau Instituut, de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

De conferenties vormen het startpunt voor een dialoog over de vragen. Kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om aan de hand van de ingediende vragen het gesprek aan te gaan met vragenstellers en andere geïnteresseerden. Eind november 2015 zal de Nationale Wetenschapsagenda gereed zijn.