Op 16, 17 en 18 juni Jl. vonden in de Fokker Terminal in Den Haag drie conferenties plaats, als onderdeel van de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijdens de conferenties bespraken de aanwezigen gezamenlijk welke vragen aan de wetenschap met name relevant zijn voor de wetenschap zelf, voor het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Vertrekpunt: de meer dan 11.000 vragen aan de wetenschap die in april zijn ingezameld en in mei door wetenschappelijke jury’s zijn gebundeld en beoordeeld. Met deze conferenties zetten de partners van de kenniscoalitie een volgende belangrijke stap in de richting van de Nationale Wetenschapsagenda.

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap in Nederland zich de komende jaren op gaat richten. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. Tot 1 mei 2015 kon iedereen in Nederland zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen via wetenschapsagenda.nl. Wetenschappelijke jury’s bundelen en beoordelen de meer dan 11.000 ingediende vragen, die de basis voor de agenda gaan vormen.

In juni werd de volgende stap in de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda gezet. Tijdens drie conferenties bespraken de deelnemers gezamenlijk welke vragen het meest relevant zijn voor de wetenschap zelf (Science for Science), voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (Science for Society: ‘Wetenschap & Maatschappij in gesprek’) en voor het benutten van economische kansen (Science for Competitiveness). De aanwezigen gingen aan de slag om de voorliggende vragen aan de wetenschap verder uit te werken en te ordenen.

16 juni: Science for Science
Tijdens de Science for Science-conferentie lag de focus op de wetenschappelijke relevantie van ingediende vragen aan de wetenschap. Gaat het om uitdagende of opkomende onderzoeksvelden? Kunnen de vragen leiden tot grensverleggende wetenschap? Zijn doorbraken te verwachten?

Science for Science werd georganiseerd door KNAW, NFU, NWO, Vereniging Hogescholen en VSNU.

17 juni: Science for Competitiveness
Bij de Science for Competitiveness-conferentie was vooral aandacht voor de economische relevantie van vragen. Draagt het beantwoorden van de vragen bij aan het concurrerend vermogen van Nederland? Kunnen nieuwe economische kansen ontstaan?

Science for Competitiveness werd georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland, Vereniging Hogescholen en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

Hier leest u het rapport Science for Competitiveness

 

18 juni: Wetenschap en Maatschappij in gesprek (Science for Society)
De conferentie ‘Wetenschap en Maatschappij in gesprek’ (Science for Society) richtte zich op de maatschappelijke relevantie van de vragen. Raken de vragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen? De vragen die zijn ingediend op de site onder de noemer ‘breed maatschappelijk’ werden op deze conferentie onder de loep genomen en besproken met een brede variatie aan partijen.

Science for Society werd georganiseerd door het Rathenau Instituut. Hier is een rapport te vinden.

 

 

Een overzicht van berichten en beeld tijdens de conferenties vindt u in het Flipboard Magazine

Lees het Flipboard Magazine