5 februari 2018

In de doorontwikkeling van de NWA-route Transport en Logistiek is in 2017 voorgesteld om Living Labs te gaan opzetten rond vier grote uitdagingen binnen dit domein. Dit voorstel is overgenomen door de TKI Dinalog van de Topsector Logistiek en NWO in samenwerking met de Topsectoren Water en Energie. Er staat nu een call open waarin ontwikkelbudget beschikbaar wordt gesteld voor het verder uitwerken van living lab ideeën en het vormen van een consortium van publieke en private partijen.

Per idee kan 30.000 Euro worden aangevraagd. Er is ruimte voor tien  voorstellen in deze eerste fase. Een toegekend project in de eerste fase kan bestaan uit het organiseren van workshops en bijeenkomsten, of door iemand aan te stellen die actief het netwerk gaat trekken. In de volgende call (fase 2) zal het mogelijk zijn om financiering aan te vragen voor het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van de living labs, waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel en toegepast onderzoek van hoog niveau, dat bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen.

Meer informatie