Belang van de route

De mondiale uitdaging is om in 2050 ruim 9 miljard mensen te voeden die door een stijgende welvaart steeds meer gaan consumeren. En dat terwijl het steeds moeilijker wordt voedsel te produceren: water, essentiële nutriënten en energie worden schaarser. Landbouw­gronden raken uitgeput en gaan verloren als gevolg van erosie. Oogsten mislukken vaker en opbrengsten worden lager als gevolg van klimaatverandering juist in gebieden met sterk groeiende bevolkingsaantallen. Zoals verwoord in de “Sustainable Development Goals” is duurzame, efficiënte en veilige voedselproductie nodig om veilige en gezonde voeding voor iedereen te kunnen garanderen. Dit is dan ook de belangrijkste ‘driver’ van deze route.

Uitkomsten routeworkshops van 10 november 2015 en 18 februari 2016.

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met José Vogelezang.