Belang van de route

Hoe maken we de transitie naar een duurzame energievoorziening? De route Energietransitie bundelt en integreert de kennis die nodig is om een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw aan te pakken. De wereldwijde transitie naar een duurzaam, schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem is een complex vraagstuk met technologische, economische en sociale aspecten, waarvoor geen enkele discipline op zichzelf de oplossing in handen heeft.

Omdat de transitie naar een duurzame energiehuishouding bij uitstek een complex vraagstuk is, dat een geïntegreerde aanpak vraagt, is vanuit het nationale energieonderzoeksveld het initiatief genomen om op dit multidisciplinaire en overkoepelende thema een uitgewerkte route Energietransitie te presenteren op 1 juni 2016. Het Nederlandse samenwerkingsverband voor energieonderzoek NERA heeft het op zich genomen om dit proces te faciliteren. De ambitie is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de bij het thema “energieonderzoek” betrokken partijen kunnen meedenken en discussiëren om te komen tot een breed gedragen beschrijving van de route Energietransitie. Het streven is bovendien om nieuwe samenwerking tussen disciplines tot stand te brengen waarmee een sterke impuls aan de energietransitie gegeven wordt.

De route Energietransitie: de uitkomsten van de workshops op 5 en 16 april

Contact

Heeft u vragen over de route dan kunt u per e-mail contact opnemen met Erik Langereis.