Een route brengt een deelverzameling van samenhangende vragen rond een complex thema in kaart. Ze nemen ons mee op een ‘wandeling’ langs verschillende clustervragen, en bieden zo de mogelijkheid om op zoek naar de beste aanpak voor een complexe opgave de meest relevante vragen te identificeren. Hierdoor worden theoretische en praktische verbanden zichtbaar die aanleiding kunnen zijn tot nader contact en afstemming tussen de partijen van de kenniscoalitie en hun achterban. Op de website kunt u de routes bekijken.