De samenleving in brede zin en burgers worden, waar mogelijk, betrokken bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksprogramma’s. Daarnaast zal er actief gecommuniceerd worden over de resultaten (doorbraken, interessante tussenresultaten) van het onderzoek gerealiseerd binnen het NWA-programma. Ook zal de NWA partnerschappen aangaan voor wetenschapsbrede en landelijke publieksactiviteiten waarbij de beantwoording van de NWA-vragen centraal staat.