NWO verwacht dat de hoofdaanvrager met de overige consortiumpartners afspraken maakt over intellectueel eigendom en publicatie. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de Subsidieregeling 2017. Voor publicatie geldt open access als de norm.