In deze subsidieronde wordt gewerkt met vooraanmeldingen. Op basis hiervan adviseert de beoordelingscommissie of het al dan niet kansrijk is om de vooraanmelding verder uit te werken tot een volledige aanvraag.