Op de websites van NWO en de Nationale Wetenschapsagenda zal een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast kunt u op www.wetenschapsagenda.nl/routeseen overzicht vinden van de contactpersonen per route. U kunt hen benaderen voor meer informatie over de activiteiten die binnen een route plaatsvinden.