Nee. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Er worden niet a priori thema’s vastgesteld.