Ja, er kan financiering worden aangevraagd voor vrijstelling van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken. Voor de vervangingssubsidie geldt een vast normbedrag waarmee de werkgever de kosten kan dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager(s) overneemt. De vervangingskosten voor inzet van vast personeel in deze NWA-call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget bedragen.