Er zal in de maand juni een webinar georganiseerd worden over de eerste NWA-financieringsronde. Ook kunnen NWO-medewerkers op verzoek bij een organisatie langsgaan om deze call nader toe te lichten.