Er worden geen middelen specifiek aan routes toegekend. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Deze consortia hoeven niet eerder aan de desbetreffende route(s) gelieerd geweest te zijn.